~ Vizija izrade naših proizvoda orijentirana je prema prirodi i izvornim hrvatskim resursima


ODREDBE I OPĆI UVJETI O KORIŠTENJU POKLON KARTICE KREATIVNOG LABORATORIJA

Kreativni laboratorij d.o.o., kneza Mislava 10, 10410 Velika Gorica, izdavatelj je poklon kartice ( u daljnjem tekstu: Izdavatelj).

Općim uvjetima korištenja poklon kartice određuju se prava i obveze korištenja poklon kartice te su navedeni uvjet obvezujući za sve Korisnike poklon kartice. Kupovinom i preuzimanjem poklon kartice smatra se da je Korisnik suglasan i prihvaća opće uvjete.

KORIŠTENJE POKLON KARTICE

 1. Poklon kartica je sredstvo plaćanja u papirnatom obliku, numeriran je jedinstvenim brojem prilikom izdavanja. Izdavatelj ga izdaje uz uplatu sredstava koju vrši i čiju visinu određuje Korisnik i u skladu s općim uvjetima obvezan ga je prihvatiti kao sredstvo plaćanja za robu koja se prodaje u poslovnicama Izdavatelja.
 2. Izdavatelj poklon kartice za koji se vrši uplata sredstava i koja služi kao sredstvo plaćanja u kunama je društvo Kreativni laboratorij d.o.o., kneza Mislava 10, 10410 Velika Gorica.
 3. Poklon kartica može se koristiti isključivo u poslovnicama Izdavatelja u Republici Hrvatskoj.
 4. Poklon kartica se ne može koristiti za kupovinu putem web trgovine.
 5. Poklon kartica s uplaćenim iznosom predstavlja sredstvo plaćanja.
 6. Poklon karticu mogu preuzeti fizičke i pravne osobe.
 7. Prilikom uplate sredstava na poklon karticu, Korisniku se ne odobravaju popusti.
 8. Iznos na poklon kartici važeći je 12 mjeseci od datuma uplate iznosa, nakon isteka roka od 12 mjeseci od uplate iznos na poklon kartici nije moguće iskoristiti.
 9. Ukupan uplaćeni iznos na poklon kartici nije moguće koristiti višekratno.
 10. Nije moguća isplata već uplaćenoga novčanog iznosa na poklon kartici.
 11. Obveza Izdavatelja poklon kartice nastaje u trenutku kada Korisnik uplati iznos za poklon u određenoj vrijednosti. U slučaju gubitka, krađe poklon kartice ili oštećenja koje onemogućuje korištenje poklon kartice, Kreativni laboratorij d.o.o. nije dužan isplatiti odštetu Korisniku poklon kartice. Izdavatelj može odbiti poklon karticu ako utvrdi da je poklon kartica krivotvorena ili da je njena valjanost istekla. Izdavatelj nije dužan provjeravati identitet donositelja poklon kartice pri njegovom korištenju. Izdavatelj ne odgovara za gubitak,  niti se može tražiti poništenje izgubljene/ukradene poklon kartice. Obveza Izdavatelja poklon kartice prestaje u trenutku kada ga Izdavatelj prihvati kao sredstvo plaćanja za robu istekom valjanosti poklon kartice ili ako poklon kartica postane nevažeća zbog bilo koje od okolnosti iz ovih općih uvjeta.
 12. Realizacija poklon kartice je moguća samo uz fizičko predočenje poklon kartice, s time da se Korisnik poklon kartice pritom nije dužan identificirati.
 13. Korisnik uplatom iznosa prihvaća Opće uvjete poslovanja s poklon karticom te se smatra da je s istima upoznat.

OBVEZE KORISNIKA POKLON KARTICE

 1. Korisnik poklon kartice može koristiti poklon karticu isključivo na način da je priloži Izdavatelju kao sredstvo plaćanja prilikom kupnje robe. U slučaju da je vrijednost kupnje viša od vrijednosti iznosa na poklon kartici, Korisnik poklon kartice mora nadoplatiti razliku. Vrijednost kupnje, ne može biti niža od vrijednosti iznosa na poklon kartici.